JR DUCKS 18U AAA, 15U AAA

Registration for the Jr Ducks 18UAAA and 15U AAA teams is handled through OCHC.  Click on the link below to register

Tier I (AAA) Registration opens May 11th

JR DUCKS 16U AAA, 14U aaa, 12U AAA

Click on the link below to register for the Jr Ducks 16U AAA, 14U AAA or 12U AAA team

Tier I (AAA) Registration opens May 11th